New World Order i Norge

login
pwdOm

New World Order i Norge er del av en verdensomspennende organisasjon som jobber for en global unitarisk regjering, med sterk sentral styring som kan ta ansvar i en fragmentert verden, der demokratiet ikke har klart å oppnå det globale perspektivet som er nødvendig for et ryddig og ordentlig verdenssamfunn.

Historikk

NWO har røtter i eldre organisasjoner som kan spores tilbake til tidlig middelalder, og har formet verdensopinionen og den globale agendaen i århundrer. NWO er i dag en moderne lobbyorganisasjon.

Virke

NWO jobber gjennom fora som Bilderberg og trilateral-kommisjonen o.a. for å fremme agenda på global basis. NWO Norge jobber for å oppnå regional makt gjennom lokale og rikspolitiske embeter, samt viktige roller i offentlig og privat næringsliv.